ΕΣΠΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Labottegashop.gr δηλώνει ρητά ότι δεν αποκαλύπτει, πωλεί ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι χρήστες θέτουν στην διάθεσή της με την εγγραφή τους ως "μέλη" χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών.

Στην περίπτωση που προβείτε σε αγορά από το on-line κατάστημα μας, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Labottegashop.gr δεσμεύεται να συμμορφώνεται κατά τις συναλλαγές της με τους Χρήστες, προς τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις συναλλαγές από απόσταση, τη διαφήμιση και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Οι πληροφορίες που δίνετε κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

 

(Άρθρο 11 Ν. 2472/1997, κανονιστική πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)